Pakoštane Izmjena i dopuna odluke o mjerama sprječavanja virusa...

[OPĆINA PAKOŠTANE] Izmjena i dopuna odluke o mjerama sprječavanja virusa COVID-19; zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata do daljnjeg

-

Općinski načelnik Milivoj Kurtov objavio je odluku o izmjeni i dopuni odluke o sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane.
Ovom izmjenom i dopunom zabranjuje se rad ugostititeljskih objekata na području Općine Pakoštane do daljnjega uključujući i caffe barova u sklopu benzinskih crpki. Ovime nisu obuhvaćeni hoteli, pansioni i drugi oblici smještajnih objekata koji uključuju pripremu hrane i pića.
Isto tako, naznačeno je da će se sve mjere sprječavanja širenja virusa koje donosi Stožer civilne zaštite Zadarske županije primjenjivati i na lokalnoj razini, odnosno Općinu Pakoštane.
Tekst odluke glasi:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proč. tekst, 137/15. – ispr., 123/17. i 98/19.), članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07., 113/08., 43/09. i 130/17.) i članka 43. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane“, broj 2/09., 3/09., 2/13. – proč. tekst, 1/14. i 2/18.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Zadarske županije, te preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pakoštane od 17. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Pakoštane, dana 17. ožujka 2020. godini, donio je

ODLUKU o izmjeni i dopuni
ODLUKE O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19
NA PODRUČJU OPĆINE PAKOŠTANE

I.

Radi pojačavanja mjera sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane, Odluka o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19 na području Općine Pakoštane, koja je donesena dana 16. ožujka 2020. godine, i objavljena na službenim stanicama Općine Pakoštane, tekst koji je glasio „- ugostiteljski objekti  na području Općine Pakoštane registrirani za pripremu i usluživanje hrane i pića  posluju u radnom vremenu najranije od 06,00 sati do najduže 18,00 sati“ mijenja sada glasi:

„- od 17. ožujka 2020. godine, do daljnjeg privremeno se zabranjuje rad ugostiteljskih objekata, uključujući i caffe bar u sklopu benzinske postaje, na području Općine Pakoštane, osim hotela, pansiona i drugih oblika za smještaj gostiju koji uključuju i uslugu hrane i pića za goste“


Iza točke I. dodaje se točka I.a koja glasi:


I.a


Sve mjere koje donose Stožer civilne zaštite Zadarske županije, u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, bez odgode i donošenja odluka niže razine (odluka Općine Pakoštane), važe i primjenjuju se na području Općine Pakoštane.

II.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, o objavit će se na službenim stranicama Općine Pakoštane.

KLASA: 022-05/20-01/137
URBROJ: 2198/18-01-01/01-20-5
Pakoštane, 17. ožujka 2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Milivoj Kurtov


ODGOVORI:

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

[SIKOVO] Otkriveno spomen-obilježje u počast i sjećanje na hrvatskog viteza Ivicu Erstića

Na dan pogibije, trećeg listopada, i trideset i druge obljetnice od tužnog događaja, u nazočnosti članova obitelji, visokih dužnosnika...

[IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE OSOBE] Općina Sv. Filip i Jakov potpisala i preuzela ugovor u vrijednosti od 7,4 milijuna eura

Načelnik Općine Sv. Filip i Jakov Zoran Pelicarić, župan Zadarske županije Božidar Longin i općinska vijećnica Anamarija Matešić danas...

Muške čizme – pregled najboljih modela za različite prigode

Muške čizme stekle su svoju popularnost još u 19. stoljeću kada su ih nosili vojnici i lovci. No, danas...

[VEČER KLAPA] Klapski napjevi odjekivali Trgom Brce

Na Trgu Brce u Biogradu na Moru, pred do posljednjeg mjesta ispunjenim auditorijem, održana je Večer klapa na kojoj...

[BIOGRAD NA MORU] Komunalac d.o.o. pokrenuo radove na projektu “Kosa istok-zapad” za poboljšanje infrastrukture u vrijednosti od 6,7 milijuna eura

U Poduzetničkom inkubatoru Biogradu na Moru održan je koordinacijski sastanak javnopravnih tijela u povodu pokretanja projekta "Kosa istok -...

[ZAPOČELO PROŠIRENJE VODOOPSKRBNE MREŽE] 362 priključka za 1.069 korisnika u zaobalnom dijelu Općine Sv. Filip i Jakov

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u Raštanam Donjim, svečano je obilježen iznimno važan početak izgradnje proširenja...

Morate pročitati

Možda će vas zanimatiPOVEZANO
Preporučeno za vas

Skoči do alatne trake